“Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, то мы рискуем отобрать у наших детей завтра”

Джон Дьюи

воскресенье, 18 сентября 2011 г.

Рефлексия Модуль 5


Проанализируйте, как основная задача этого модуля помогла планированию и созданию Вашего проекта.

 • Каким образом я оцениваю обучение учеников?
 • Как я вовлекаю школьников в процесс оценивания?

Обдумайте то, как знания, полученные в этом модуле, повлияют на Ваше преподавание и на качество обучения Ваших учеников. Запишите свои суждения, перечислите ключевые освоенные аспекты, вопросы и сомнения в своем отзыве (рефлексии).

15 комментариев:

 1. Я оцениваю учеников по заранее составленных листах оценивания по каждому шагу проекта.
  В этом мне помогают одаренные учащиеся, которые направляют деятельность исследовательских групп. Ведется электронный журнал в гугледок с отметками работы каждого учащегося.

  ОтветитьУдалить
 2. Модуль був цікавим і чесно кажучи, жаль, що не маю часу зараз для того, щоб узгодити і розробити дидактичні матеріали для повсякденних занять.
  Цікавими і корисними були роботи колег(Глущенко)у розробці оцінювальних таблиць.Прошу дозволу у використанні даних матеріалів як прикладів для моїх студентів.
  Студентів, намагаюсь задіювати до оцінюванні повсякчас(за обставинами).Найбільше їм подобається оцінювати мої експерименти з ними. Детально розбираємо з ними мої прийоми, ситуації методи.
  Вже бачу Ваш скептицизм, думаєте, що викладачу будуть лестити? Це залежить від організації занять та Вашої взаємодії.
  Дуже дякую всім.

  ОтветитьУдалить
 3. Я буду оцінювати кожний етап роботи у проекті за розробленими бланками оцінювання, контрольними листами. Результати будуть записуватись у Таблицю оцінювання проекту в Гуглдок.
  Учні будуть ставити дві оцінки: самооцінювання спільної роботи (контрольні листи) та оцінювання робіт інших груп (бланки оцінювання учнівських робіт)

  ОтветитьУдалить
 4. Звичайно, що оцінювати важливо кожний етап роботи у проекті за розробленими бланками оцінювання та контрольними листами. Результати яких будуть записуватись у Таблицю оцінювання проекту в Гуглдок.
  Для залучення учнів у процес оцінювання найкраще дати їм можливість суб’єктивно оцінити власні та проекти інших груп.

  ОтветитьУдалить
 5. Оцінювання буде виконуватись, як учнями, так і викладачем, пошагово в процесі просування по проекту учнів та фіксуватися в бланках оцінювання та контрольних листах.
  Учні будуть оцінювати свою роботу, та роботу інших учасників проекту.
  Результати оцінювання повинні відображатися в документі Гуглдок.

  ОтветитьУдалить
 6. Багато корисного дізналася про оцінювання і взаємооцінювання дільності учнів, а не лише їх ЗУН. Корисними були поради, що визначають мету оцінювання. На даному проекті залучатиму здібних дітей до складання критеріїв оцінювання діяльнсоті. Зручним для постійної демонстрації оцінюваня є гугл-документ та блоги.

  ОтветитьУдалить
 7. Дуже важливим вважаю самооцінювання учнів та оцінювання роботи учнів-учасників проекту педагогами та тими учнями, яких цікавить тема проекту.Ця робота повинна відбуватися постійно в блогах, в електронних листах, неформальному спілкуванні тощо.Це не тільки підвищить рейтинг та самооцінку учнів-учасників, а ще й допоможе зробити проект більш цікавим та більш масовим. Педагоги, які консультують учнів-учасників, або ж просто оцінюють проміжні етапи роботи в проекті,можуть залучатися до роботи в проекті або ж почнуть працювати над своїми власними проектами. дуже важливо залучати до оцінювання проектів спеціалістів шахти, з якими спілкувалися учні на початку проекту та від яких одержували консультацію. Лариса Номофілова

  ОтветитьУдалить
 8. И снова в модуле 5 сделан акцент на оценивание. Работая с учениками над проектом, на каждом этапе создания, провожу оценивание результатов. Пытаюсь использовать различные методы оценивания. На первом этапе оцениваю уровень знаний учеников, чтобы определить готовность работать в проекте, раскрыть сильные и слабые стороны участников. В проекте используем самооценивание, как инструмент - контрольные листы. Отзыв участников проекта помогает увидеть свою работу, через оценивание других участников. На всех этапах подготовки осуществляется формирующее оценивание, оно даёт ученикам представление об их успехах и неудачах в ходе работы над проектом. Тамара Гаврилкина

  ОтветитьУдалить
 9. Оцінювання діяльності учнів здійснюється за допомогою бланків контролю та оцінювальних листів. Для ззалучення учнів в процес оцінювання можна проводити взаємооцінювання в парах або в малих групах.
  Оцінювання - напевно саме складне в усьому процесі навчання.

  ОтветитьУдалить
 10. На мій погляд оцінювання дуже важливий аспект в проекті, воно є важливим стимулом для подальшої участі учнів у проекті. Робота у модулі відкрила мені багато нових можливостей організації якісного оцінювання учнів.

  ОтветитьУдалить
 11. Для любой работы должны быть разработаны критерии оценивания, где чётко описаны требования к деятельности учащихся для получения определённого бала. Это сделает учебный процесс более демократичным и открытым, также уменьшит количество претензий к оцениванию.

  ОтветитьУдалить
 12. 1. Я оцениваю учащихся на всех этапах создания проекта.
  Используя инструменты такие как мозговой штурм, схемы ЗИУ, проверочные листы я профожу формировочное оценивание. В процессе работы, оцениваю промежуточные результаты, корректируя и направляя в нужное русло, в этом помогут журналы наблюдений, оценочные листы, обсуждения промежуточных результатов.
  Чтоб привлечь школьников в процесс самооценивания разрабатываются журналы наблюдения, тесты, календари работы.

  ОтветитьУдалить
 13. Отвечаю сразу на два вопроса: использую "на полную" методики, представленные в курсе. Создала библиотеку оценивания, дала доступ к ней ребятам, они с удовольствием работают со всевозможными критериями, причем весьма объективно.

  ОтветитьУдалить
 14. Очень интересным и полезным для меня оказался материал данного модуля! Оценивать учащихся в проекте трудно, т.к. работают все на общий результат. Поэтому разработанные критерии и заранее заготовленные бланки помогут при выставлении оценок!

  ОтветитьУдалить
 15. Модуль був досить цікавим та високоінформативним. На кожному етапі проекту, я оцінюю учнів і даю їм змогу оцінити один одного.

  ОтветитьУдалить